news

NEOBANK – онлайн банк App info

Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link

NEOBANK – цифровий банк для всіх

Про додаток

Зручний цифровий банк, в якому можна керувати всіма своїми фінансами, власними та бізнесу, та оформлювати банківські продукти без походів до відділення.

Відтепер рахунок ФОП можна відкрити просто під час реєстрації в додатку та отримати одразу 2 картки: NEOCARD Platinum Business та NEOCARD для особистих потреб.

NEOBANK – центр управління грошовими польотами

Що нового?

— Оформлення страхового поліса «Зелена картка»

Що є?

— Реєстрація в додатку через Дію

— Швидке оформлення цифрових і фізичних карток у різних валютах

— Відкриття рахунку ФОП у додатку

— Операції з картками: перегляд балансів і виписок, актуальних тарифів та умов

— Консолідована інформація щодо залишків на картках

— Миттєве відкриття віртуальних карток у гривні та іноземних валютах

— Можливість додати картки інших банків для здійснення базових операцій

— Дистанційне закриття карток у додатку

— P2P-перекази між картками та за номером мобільного телефону просто з книги контактів

— Міжнародні P2P-перекази на картки Visa та Mastercard у понад 50 країн світу

— Перекази за довільними реквізитами

— Швидкий доступ до реквізитів для отримання SWIFT-переказів

— Створення шаблонів платежів і редагування їх в один тап

— Повторне здійснення платежу з історії операцій за карткою

— Регулярні платежі для зручного налаштування повторних оплат

— Оплата комунальних послуг

— Депозитний конструктор у різних валютах

— Обмін валют

— Замовлення готівкової валюти в додатку для отримання в найближчому відділенні ConcordBank

— Сплата штрафів за порушення ПДР

— Туристичне страхування та автоцивілка: оформлення поліса в кілька кліків

— Благодійні перекази, зокрема на потреби ЗСУ

— Аналітика витрат за основними категоріями

— Зручна візуалізація чинних лімітів НБУ

— Довідки про заборгованість і наявність рахунку

— PUSH-повідомлення для оперативного інформування наших клієнтів у додатку

АТ «АКБ «КОНКОРД». Запис у Державному реєстрі банків № 230 від 07.08.2006 року.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *