DT-AQUA Light info

DT-AQUA Light là phần mềm chuyên sử dụng để điều khiển ánh sáng từ xa thông qua bluetooth hoặc wifi

+ App gồm nhiều chức năng điều khiển: chỉnh tay, hẹn giờ theo độ sáng của từng kênh màu

+ App cần được kết nối với thiết bị DPT-AQUA để điều khiển

+ App sử dụng bluetooth để điều khiển thiết bị

+ hẹn giờ chạy tự động theo thời gian đã cài đặt sẵn

+ cấu hình wifi trước khi sử dụng thiết bị (lưu ý: sử dụng wifi 2.4ghz)

Leave a Comment